Priser

Alpha Dental i Hallonbergen erbjuder kvalitativ tandvård till rimligt pris.
Våra priser är baserade på Referenspriserna som beslutas av (TLV) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för de tandvårdsåtgärder som ingår i det Tandvårdsstödet och de styr vilken ersättning ni kan få via Tandvårdsstödet.

Trygg betalning

Dessutom proffsig och trygg tandvård kan vi kan också erbjuda dig trygg betalning för din tandvård genom vårt samarbete med Klarna, Swish. Med Klarna erbjuder vi dig olika betalningslösningar för behandlingen genom att betala direkt (med Mobilt BankID), Klarna faktura (betala inom 14 dagar) eller betala i slutet av nästa månad. Läs mer om Klarna här.

Helt räntefri finansiering

Har du omfattande behandlingsbehov? Orolig för hur du ska betala? Med WasaKredit erbjuder vi dig en helt räntefri finansiering där du kan välja att dela upp din betalning upp till 36 månader. Läs mer om WasaKredit här.

Välkommen att kontakta oss via formuläret här nedan
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Undersökningar
Röntgenåtgärder med mera
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
Implantatkirurgiska åtgärder
Parodontalkirurgiska åtgärder
Rotbehandling
Bettfysiologiska åtgärder
Reparativa åtgärder (lagning)
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Reparation av tandstödd protetik
Avtagbar protetik
Reparation av avtagbar protes
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Implantatprotetiska åtgärder
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Utbytesåtgärder
Undersökningar
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift845 kr845 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare370 kr370 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1 055 kr1 055 kr
108Utredning utförd av tandläkare 1 725 kr1 725 kr
111Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift635 kr635 kr
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift825 kr825 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist270 kr 270 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist510 kr510 kr
1001Uteblivande vuxna400 kr
1002Sent återbud vuxna200 kr
Röntgenåtgärder med mera
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
121Röntgenundersökning av enskild tand55 kr55 kr
123Röntgenundersökning, helstatus 805 kr805 kr
124Panoramaröntgen525 kr525 kr
126Röntgenundersökning, omfattande985 kr985 kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)195 kr195 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder)335 kr335 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering595 kr595 kr
161Salivsekretionsmätning600 kr600 kr
163Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar980 kr980 kr
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem415 kr415 kr
204Profylaxskena795 kr795 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring170 kr170 kr
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring340 kr340 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten270 kr270 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande500 kr500 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande795 kr795 kr
200AProfessionell tandrengöring med Airflow400 kr0 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande405 kr405 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling760 kr760 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 125 kr1 125 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 685 kr1 685 kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem415 kr415 kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem165 kr165 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1 035 kr1 035 kr
314Beteendemedicinsk behandling480 kr480 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom420 kr420 kr
322Stegvis exkavering1 115 kr1 115 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning500 kr500 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning1 015 kr1 015 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 1 505 kr1 505 kr
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
401Tanduttagning, en tand1 025 kr1 025 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand1 690 kr1 690 kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel185 kr185 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3 120 kr3 120 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 160 kr4 160 kr
406Tanduttagning, övertalig tand 1 025 kr1 025 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2 055 kr2 055 kr
Implantatkirurgiska åtgärder
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
420Implantat, per styck2 815 kr2 815 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat3 620 kr3 620 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1 505 kr1 505 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat4 830 kr4 830 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1 690 kr1 690 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat6 665 kr6 665 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik2 255 kr2 255 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle3 920 kr3 920 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 510 kr1 510 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 885 kr1 885 kr
435Avlägsnande av implantat 1 025 kr1 025 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel185 kr185 kr
Parodontalkirurgiska åtgärder
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle2 535 kr2 535 kr
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle3 585 kr3 585 kr
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle3 415 kr3 415 kr
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle4 650 kr4 650 kr
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle4 650 kr4 650 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd325 kr325 kr
Rotbehandling
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal3 395 kr3 395 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4 095 kr4 095 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 135 kr5 135 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5 600 kr5 600 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare905 kr905 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation800 kr800 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup805 kr805 kr
523Stiftborttagning1 170 kr1 170 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle3 660 kr3 660 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 030 kr1 030 kr
Bettfysiologiska åtgärder
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation3 530 kr3 530 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation3 530 kr3 530 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena2 110 kr2 110 kr
606Motorisk aktivering750 kr750 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering750 kr750 kr
Reparativa åtgärder (lagning)
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand605 kr605 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand960 kr960 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 145 kr1 145 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar775 kr775 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 140 kr1 140 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 515 kr1 515 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1 725 kr1 725 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi545 kr545 kr
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial5 755 kr5 755 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial4 470 kr4 470 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 150 kr3 150 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 505 kr1 505 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 2 205 kr2 205 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial1 875 kr1 875 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 425 kr3 425 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall2 455 kr2 455 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3 360 kr3 360 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 050 kr1 050 kr
Reparation av tandstödd protetik
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd560 kr560 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion1 470 kr1 470 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4 490 kr4 490 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande7 760 kr7 760 kr
815Sadelkrona5 195 kr5 195 kr
Avtagbar protetik
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3 660 kr3 660 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 160 kr5 160 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad10 975 kr10 975 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments12 420 kr12 420 kr
826Attachments, per styck, material Faktura95 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 270 kr9 270 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 270 kr9 270 kr
829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering.6 950 kr6 950 kr
Reparation av avtagbar protes
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
831Justering av avtagbar protes375 kr375 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 255 kr1 255 kr
833Rebasering av protes2 555 kr2 555 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs1 950 kr1 950 kr
835Rebasering och lagning av protes3 035 kr3 035 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs3 810 kr3 810 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6 575 kr6 575 kr
839Inmontering av förankringselement2 985 kr2 985 kr
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Nr BehandlingVårt pris Referenspris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning1 935 kr1 935 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 055 kr5 055 kr
847Klammerplåt3 960 kr3 960 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition545 kr545 kr
Implantatprotetiska åtgärder
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
850Implantatförankrad krona, en per käke8 105 kr8 105 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke6 285 kr6 285 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 205 kr2 205 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 145 kr2 145 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantatEnligt prislista540 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1 290 kr1 290 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantatEnligt prislista490 kr
858Separat distans inklusive distansskruv, per styckFaktura1 255 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styckFaktura1 075 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat31 860 kr31 860 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat33 840 kr33 840 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler35 370 kr35 370 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler30 380 kr30 380 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat17 350 kr17 350 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat19 555 kr19 555 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat22 105 kr22 105 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat4 145 kr4 145 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat4 700 kr4 700 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat5 605 kr5 605 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement14 390 kr14 390 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styckEnligt prislista280 kr
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
880Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat2 125 kr2 125 kr
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats1 105 kr1 105 kr
882Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat2 900 kr2 900 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats5 615 kr5 615 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats10 355 kr10 355 kr
884MReparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats inklusive metallskoning10 355 kr10 355 kr
888Fästskruv/broskruv, per styckEnligt prislista180 kr
889Distansskruv, per styckEnligt prislista370 kr
Utbytesåtgärder
Nr BehandlingVårt prisReferenspris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1 145 kr1 145 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1 515 kr1 515 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.4 470 kr4 470 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke6 675 kr6 675 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår2 205 kr2 205 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.4 470 kr4 470 kr
Meny